CULPOLANG

cpl

 

CULPOLANG to zintegrowany multimedialny system do nauki języka polskiego i kultury polskiej dla profesjonalistów: finansistów, pracowników administracji publicznej i nauczycieli języka. Finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci. Partnerami projekty były instytucje takie jak: Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowe, University College London, Instytut Kultury Polskiej UW oraz Uniwersytet Wileński. Całość prac koordynował dr Grzegorz Śpiewak z Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawnictwo Lingo było głównym wykonawcą projektu od strony wydawniczej, projektowej, redakcyjnej i poligraficznej.

Na projekt składa się zestaw programów multimedialnych do nauki języka polskiego na płytach CD-ROM oraz drukowane materiały metodyczne.
W lutym 2007 r. odbyła się konferencja w Londynie, z udziałem polskiej pani ambasador, podsumowująca pierwszą fazę realizacji projektu. Uzyskał on wysokie oceny, a Wydawnictwo Lingo, reprezentowane przez pana Marka Jannasza, zostało docenione za profesjonalizm.
Trwają prace nad dalszą kontynuacją projektu i jego rozpowszechnianiem, między innymi przez udostępnienie części materiałów w Internecie przy użyciu platformy e-learning.