La persuasione nella comunicazione politica in Italia e in Polonia

swps_la_persuasione_web

„La persuasione nella comunicazione politica in Italia e in Polonia” Kamili Miłkowskiej-Samul to analiza tego, jakie emocje, w jaki sposób i w jakim celu są wyrażane w ramach dyskursu politycznego w Polsce i we Włoszech.